Kategorijos
Papildoma informacija

Nuolat sekame viešoje erdvėje pasirodančius valstybinių ir privačių įmonių informacinius pranešimus, kompetentingas diskusijas, aktualius ekspertų pasisakymus ir kitas žinias, naujienas bei nuomones susijusias su karyba, medžiokle, žvejyba, gamtos apsauga, turizmu ir laisvalaikiu.

 

Stengėmės koncentruotai jas pateikti mūsų elektroninės parduotuvės skiltyje „Naujienos“ ir tikimės Jūsų nuolatinio dėmesio šiai nuolat atnaujinamai paskyrai. Nelikite nesužinoję aktualios informacijos ir Jūs. Skaitykite, komentuokite ir dalinkitės su kitais kariais, medžiotojais, žvejais, turistais, keliautojais ir aktyvaus profesinio būdo ar laisvalaikio mėgėjais , o mes pasistengsime pateikti tik aktualias ir naudingas naujienas.

 

Perskaitę naujieną ar naujienas nepamirškite pasižvalgyti po mūsų elektroninę parduotuvę ir įvertinkite mūsų prekių pasiūla Jums. Spauskite ant prekių grupių ir pateksite į norimas kategorijas:

 

Kariams ir civiliams,

 

Medžioklei ir medžiotojams,

 

Žvejybai ir žvejams,

 

Turizmui ir laisvalaikiui,

 

Lobių ieškotojams,

 

Stebėtojams ir tyrėjams,

 

Šauliams ir ginklų mėgėjams.

 

Tikimės, kad mūsų nuolat plečiama pasiūla atitiks Jūsų lūkesčius ir poreikius, o jei ir ko nerandate šiandien, aplankykite mus rytoj ir rasite daugiau prekių nei pasiūloje buvo vakar.

 

Aplankykite ir mūsų nuolat atnaujinamą skiltį „STRAIPSNIAI“ kur rasite įdomią ir aktualią informaciją skirtą kariams, medžiotojams, žvejams, keliautojams ir turistams ar šiaip aktyviems žmonėms, kurie neabejingi aktyviam laisvalaikio praleidimo būdui gamtoje.

 

Naujausia mūsų skiltis – „Testai“. Tai nuolat atnaujinama naujais testais elektroninės parduotuvės  www.amunicija.ltskiltis, kuri padės ne tik pasitikrinti turimas žinias, bet ir įgauti naujų žinių bei įgūdžius kariams, medžiotojams, žvejams, keliautojams ir turistams.

 

Ačiū, kad lankotės pas mus skaitote mūsų straipsnius, naujienas, sprendžiate testus bei perkate mūsų prekes. Tikimės, kad sugrįšite dar ne kartą, o mes pasistengsime, kad sugrįžę nenusiviltumėte ir linktumėte viskuo patenkinti. 

 

Pagarbiai,

Administracija.

 

Karo muziejus

Apžvelkite ir Jūs muziejaus erdves virtualiame ture. Spauskite ant logotipo.

Aplankykite realiai - K. Donelaičio g. 64, LT-44248, Kaunas.

Ekskursijos užsakomos telefonu (8 ~ 37) 32 09 39. Ekskursijos vedamos lietuvių, rusų arba anglų kalbomis.

Esame tuo tikri, kad patiks ne tik kariams bet ir civiliams.

amunicija.lt

Nauja medžioklės lapo forma

PaskelbtaAdministracija2016/04/080 KomentaraiNaujienos medžiotojams,

 

Naujos medžioklės lapų formos  

 

(Medžioklės lapo privalomoji forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

MEDŽIOKLĖS LAPAS NR. 000000

___________

 

(data)                 

Leidžiama medžioklės vadovui (medžiotojui) _________________________________ organizuoti medžioklę (medžioti)

(vardas, pavardė)

______________________________ savivaldybėje esančiame VĮ _______________________________ miškų urėdijos

___________________________________ profesionalios medžioklės plotų vienete.

Leidžiama ______________________ medžioti_________________________________________________________.

(nurodyti medžioklės būdą)                                          (žvėries ar paukščio pavadinimas)

 

 

Medžioklės lapas galioja nuo 20___ m._________________________ d. iki 20___ m._________________________ d.

Lapą išdavė:

__________________                                  ______________________                              ________________________

(Pareigų pavadinimas) A.V.                                  (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

 

 

 

MEDŽIOKLĖS ATASKAITA

 

Lentelę pildo medžioklės vadovas:

Eil. Nr.

Medžioklės data, medžiotojo vardo raidė, pavardė

Medžio- tojo bilieto Nr.

Medžio- tojo parašas

Medžioklės metu sumedžiota

briedžių

t. elnių

stirnų

šernų

lapių

mangutų

bebrų

kiaunių

p. kiškių

ančių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panaudotų licencijų Nr. ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Priedai pagal Medžioklės taisyklių 15.3, 22*, 28 p. reikalavimus (pavadinimas, data ir Nr.)_______________________

______________________________________________________________________________________________

Medžioklės vadovas                               __________________                                              ______________________

(parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

* pildoma ranka kitoje lapo pusėje

 

 

MEDŽIOKLĖS LAPO PILDYMO PAAIŠKINIMAS

 


Vadovaujantis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo", 19 ir 20 punktų nuostatomis, medžioklės lapą išduodantis asmuo jame turi: 1. įrašyti medžiotojo, kuriam leidžiama medžioti, arba medžioklės vadovo, kuriam leidžiama organizuoti medžėioklę, vardą, pavardę; 2. nurodyti pavadinimą medžioklės plotų vieneto, kuriame leidžiama medžioti; 3. nurodyti medžioklės lapo galiojimo laiką. Medžioklės lapas gali būti išduodamas ne ilgesniam laikotarpiui, kaip iki to paties medžioklės sezono kovo 31 d. (datos nurodomos įskaitytinai). Pratęsti medžioklės lapo galiojimą draudžiama; 4. nurodyti savo vardą, pavardę, pareigas, pasirašyti medžioldės lape nurodytoje vietoje bei pažymėti medžioldės lapą medžioklės plotų naudotojo antspaudu (jei medžioklės plotų naudotojas yra juridinis asmuo).

 

Jeigu medžioklės lape nėra bent vieno iš 19 punkte nurodytų duomenų, toks medžioklės lapas laikomas negaliojančiu. Atkreiptinas dėmesys, kad nurodyti leidžiamą medžioklės būdą ir leidžiamų medžioti gyvūnų ar paukščių pavadinimus neprivaloma. Todėl, tvirtinant naująją medžioklės lapo formą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymas D1-936 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos rninistro 2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-81 „Dėl medžioklės dokumentų formų patvirtinimo" pakeitimo"), atsisakyta po žodžių „Leidžiama" ir „medžioti" buvusio 'žvaigžėdutės žymėjimo, kuris reiškė, kad šią informaciją nurodyti neprivaloma, kaip perteklinio. Atsižvelgus į tai kas buvo išdėstyta, reikalauti, kad, pildant medžioklės lapą, privalomai būtų nurodyti medžioklės būdas, kuriuo leidžiama medžioti, ir gyv-ūno ar paukščio pavadimas, kurį leidžiama medžioti, nėra pagrindo. 

 


Aplinkos viceministras Linas Jonauskas 
 

 

 

 

 

 

(Medžioklės lapo formos pavyzdys)

 

____DOKUMENTO SUDARYTOJO PAVADINIMAS_____

(Įstaigos duomenys)

 

MEDŽIOKLĖS LAPAS

_________ Nr. _________

(data)                 

Leidžiama medžioklės vadovui (medžiotojui) ________________________________ organizuoti medžioklę (medžioti)

(vardas, pavardė)

_______________________ savivaldybėje esančiame _____________________________medžioklės plotų vienete.

Leidžiama ______________________ medžioti_______________________________________________________.

(nurodyti medžioklės būdą)                                          (žvėries ar paukščio pavadinimas)

Medžioklės lapas galioja nuo 20___ m._________________________ d. iki 20___ m._________________________ d.

Lapą išdavė:

__________________                                  ______________________                              ________________________

(Pareigų pavadinimas) A.V.                                  (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

 

MEDŽIOKLĖS ATASKAITA

Lentelę pildo medžioklės vadovas:

Eil. Nr.

Medžioklės data, medžiotojo vardo raidė, pavardė

Medžio- tojo bilieto Nr.

Medžio- tojo parašas

Medžioklės metu sumedžiota

briedžių

t. elnių

stirnų

šernų

lapių

mangutų

bebrų

kiaunių

p. kiškių

ančių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panaudotų licencijų Nr. ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Priedai pagal Medžioklės taisyklių 15.3, 22*, 28 p. reikalavimus (pavadinimas, data ir Nr.)_______________________

_______________________________________________________________________________________________

Medžioklės vadovas                               __________________                                              ______________________

(parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

* pildoma ranka kitoje lapo pusėje

 

 

Šaltinis:am.lt

Palikti komentarą

Apie www.amunicija.lt

Prekės kariams, civiliamsturistams, keliautojamsžvejamsmedžiotojams.

 

 

Kariams, civiliams, keliautojams, žvejams, medžiotojams skirta elektroninė prekybos sistema.

 

 

Elektroninė prekybos sistema www.amunicija.lt - tai inovatyvi ir šiuolaikiška internetinė parduotuvė, siūlanti kokybiškas prekes kariams, civiliams, medžiotojams, žvejams, keliautojams ir visiems kitiems aktyvaus gyvenimo būdo mėgėjams. Pas mus rasite platų karinės aprangos ir avalynės, medžiotojų, turizmo, laisvalaikio amunicijos pasirinkimą. Tai pat pasiūlysime optinius ir naktinio matymo prietaisus, bei lobių ieškotojų amunicijos. Rinkitės ir išsirinksite, o mūsų komanda stengsis pateikti Jums kokybišką, šiuolaikišką, nebrangią, tačiau patvarią ir ilgalaikę pasiūlą. Nuolat plečiame savo žinias apie Jums pateikiamus produktus ir jų gamybos procesuose naudotas medžiagas, bei technologijas, siekiant, kad mūsų formuojama pasiūla atitiktų pačius aukščiausius Jūsų lūkesčius. Norėtumėme tobulėti Jums padedant, todėl visas pastabas, komentarus, pasiūlymus prašome rašyti elektroniniu adresu info@amunicija.lt. Nuoširdžiai dėkojame, kad lankotės mūsų parduotuvėje ir tikimės Jūsų sulaukti dar ne vieną kartą. Rekomenduokite mus savo draugams ir pažįstamiems, kurie galėtų pas mus rasti jiems tinkamos amunicijos, siekiant Jų profesinę ar laisvalaikio veiklą padaryti kuo labiau džiuginančią naudojant iš mūsų įsigytą amunicija. Rinkitės ir tikrai išsirinksite.